ACREDITAR-SE

Es un servei que ofereix Serveis Acadèmics 2020 i que posa a l’abast de les persones que ho desitgen els serveis necessaris per a obtindre resultats positius en l’avaluació de sexennis i acreditació, així com l’assessorament per experts per a planificar l’estratègia acadèmica i aconseguir els objectius perseguits. Així mateix, ACREDITAR-SE realitza formació en la matèria i presta servei de manteniment del curriculum vitae i de les xarxes acadèmiques.

Sexennis d'investigació o transferència del coneixement i innovació

El servei inclou:

 • Avauació del currículum vitae i de la possibilitat d’obtindre una valoració positiva dels sexennis d’investigació o de transferència del coneixement i innovació.
 • Anàlisi del camp pel qual sol·licitar la valoració segons els criteris establits per la CNEAI.
 • Assessorament sobre les publicacions a seleccionar de cara a l’avaluació de trams d’investigació d’acord amb els criteris establits anualment per la CNEAI.
 • Assessorament sobre les activitats a incloure en els sexennis de transferència de coneixement i innovació.
 • Identificació i redacció dels indicis de qualitat de les aportacions a incloure en la sol·licitud.
 • Adaptació i elaboració de resums.
 • Inclusió de tota la informació en l’aplicació informàtica de sol·licitud de sexennis.
 • Atenció personalitzada en tot en procés de sol·licitud.

Termini de realització:
La sol·licitud de sexennis d’investigació o de transferència de coneixement es realitza en un període aproximat de 1 mes. Existeix la possibilitat d’escurçar el termini de prestació de serveis.

Tarifes:
Preu: 450 euros + IVA

Se signarà un contracte d’acceptació del pressupost.

 

Acreditacions

El servei inclou:

 • Avaluació del currículum vitae segons els apartats establits per ANECA per a cadascuna de les categories de professorat.
 • Elaboració d’informes orientatius de valoració del Currículum segons els criteris orientatius publicats per ANECA.
 • Càrrega de la informació del currículum en l’aplicació informàtica i la corresponent cerca i inclusió d’indicis de qualitat.
 • Digitalització dels documents que disposa el sol·licitant, evitant així pèrdues de documentació.
 • Càrrega de pdfs en l’aplicació ja individualitzats i nomenats correctament.
 • Assessorament i propostes per als textos lliures (autoavaluació, els mèrits obligatoris, etc.).
 • Atenció personalitzada en tot en procés de sol·licitud.

Per a això el sol•licitant ha de presentar:

 • El curriculum vitae actualitzat.
 • Tots els justificants dels mèrits inclosos en el curriculum vitae, en el format que dispose.

Termini de realització:

La sol·licitud d’acreditació a les diverses categories de professorat es fa en un termini aproximat de 3 mesos. Existeix la possibilitat d’escurçar el termini de prestació de serveis.

Tarifes:

Els preus orientatius d’aquest servei són diferents segons la categoria a la qual es presenta el sol•licitant.

 • Preu Preevaluació: 300 euros + 21 % IVA (SE EVALÚA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN, ACTIVIDAD PROFESIONAL Y TRANSFERENCIA, FORMACIÓN Y GESTIÓN) *
 • Ajudant, contractat i universitat privada: 820 euros + IVA*
 • Titular d’universitat: 1100 euros + IVA*
 • Catedràtic d’universitat: 1250 euros + IVA*

Una vegada realitzada la petició i sobre la base del volum de treball necessari per a la realització de la sol·licitud es remetrà un pressupost al sol·licitant per a la seua aprovació.

Currículum al dia

Aquest servei proporciona la inclusió del curriculum vitae en format CVN mitjançant l’editor de CVN proporcionat per la FECYT. Si l’investigador vol realitzar aquesta càrrega en el sistema que utilitza la seua institució se subscriurà un contracte específic amb el sol·licitant.
En aquest servei s’inclouen la cerca d’indicis de qualitat de les publicacions.

També es pot contractar els serveis de:

 • Actualització periòdica de les xarxes acadèmiques (Linkedin, ResearchGate, academia.edu, Mendeley, etc.).
 • Manteniment al dia del currículum.

Termini de realització:
La càrrega del curriculum vitae en format CVN es fa en un termini aproximat de 4 setmanes. Existeix la possibilitat d’escurçar el termini de prestació de serveis.
Els serveis de manteniment del currículum i xarxes acadèmiques són serveis que es realitzen al llarg de tot l’any.

Tarifes:
Es realitzarà un pressupost personalitzat sobre la base de la sol·licitud que es realitze.

Estratègia acadèmica

 • Assessorament sobre com millorar el curriculum vitae per a obtindre l’acreditació.
 • Informes curriculars del professorat per a la seua presentació en oposicions, sol·licituds de finançament de projectes, empreses, etc.
 • Servei de consultoria a les Universitats per a la selecció del professorat.
 • Assessorament a les Universitats de com millorar la seua posició en els rànquings d’Universitats i millorar la seua visibilitat nacional i internacional.
 • Servei per a incrementar la visibilitat dels professionals a nivell de mitjans socials.

Termini de realització: El termini de realització s’estableix una vegada realitzada la sol·licitud. Tarifes: Es realitzarà un pressupost personalitzat sobre la base de la sol·licitud que es realitze.

Formació

ACREDITAR-SE inclou entre els seus serveis la possibilitat de realitzar cursos de formació sobre:

 • Com demanar un sexenni d’investigació o de transferència de coneixement.
 • Com buscar indicis de qualitat.
 • Com planificar la carrera docent i investigadora.

Termini de realització:
Els cursos de 2 hores de duració són impartits al matí o a la vesprada i s’executen en un termini màxim de dues setmanes després de la sol·licitud del curs.

Tarifes:
Es realitzarà un pressupost personalitzat sobre la base de la sol·licitud que es realitze.

Peritatge

Aquest servei permet realitzar un peritatge per a la presentació de recurs d’alçada, recurs de reposició i contenciós-administratiu per denegació de sexennis o de l’acreditació.

Tarifes:
Es realitzarà un pressupost personalitzat sobre la base de la sol·licitud que es realitze.

QUI SOM

ACREDITAR-SE és un servei que ofereix Serveis Acadèmics 2020 i que posa a l’abast de les persones que ho desitgen l’assistència necessària per a obtindre resultats positius en l’avaluació de sexennis i acreditació, així com l’assessorament per experts per a planificar l’estratègia acadèmica i aconseguir els objectius perseguits. Així mateix, ACREDITAR-SE realitza formació en la matèria i presta servei de manteniment del curriculum vitae i de les xarxes acadèmiques.

ACREDITAR-SE presta serveis a les entitats acadèmiques per a la millora de la seua visibilitat i a l’hora de contractar docents i investigadors.

Servicios Académicos 2020 i ACREDITAR-SE disposa de professionals de la documentació científica especialistes en l’avaluació de la ciència i de les publicacions científiques i de les Ciències Jurídiques. La trajectòria curricular d’aquests professionals garanteix l’èxit dels serveis que presta.

Fundadora de la web Acreditarse

Lourdes Castelló Cogollos

Professional de la informació amb perfil investigador i docent, llicenciada en Documentació, Màster en Sociologia i Antropologia de les Polítiques Públiques i Doctora en Sociologia per la Universitat de València amb esment internacional. Des de 2016 és professora associada del departament de Sociologia de la Universitat de València. Forma part de la Unitat d'Investigació Social i Sanitària (UISYS) i del grup d'investigació social IPRODES. Ha participat en diversos projectes d'investigació, entre ells un projecte PROMETEU, com a tècnic superior d'investigació. Les seues línies d'investigació es desenvolupen en el camp de l'avaluació de l'activitat científica, l'Anàlisi de Xarxes Socials i la Sociometría.

Alfonso Ortega Giménez

Doctor en Dret, 2014 (Qualificació: Excel•lent Cum laude per unanimitat); Premi extraordinari de Doctorat, 2018; Llicenciat en Dret, 2000; i, Màster en Comerç Internacional per la Universitat d'Alacant, 2001. Vicedegà de Grau en Dret de la Facultat de Ciències Socials i Jurídiques d'Elx. Director de l'Observatori provincial d'Immigració d'Alacant des de 2016. Consultor de Dret internacional privat de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), des del segon semestre del curs acadèmic 2008/2009. Conseller acadèmic del despatx d'Advocats LLAURA I ASSOCIATS, amb seu principal a Alacant i oficines a Múrcia, Madrid i Pequín (la Xina). *Tambi*én és membre de diverses institucions i associacions com l'ELI (*European *Law *Institute), Xarxa Espanyola de Política Social-*REPS o la Societat Llatinoamericana de Dret Internacional-*SLADI, entre altres.