Comite expert consultor

Rafael Aleixandre Benavent

Rafael Aleixandre Benavent

Titular del Consell Superior de Recerques Científiques

Rafael Aleixandre és Científic titular del Consell Superior de Recerques Científiques i està acreditat com a catedràtic de Biblioteconomia i Documentació. És doctor en Medicina, especialista en Documentació Mèdica per la Universitat de València i director de la Unitat d’Informació i Recerca Social i Sanitària (UISYS) de la Universitat de València. Les seves principals línies de treball se centren en l’avaluació de la recerca i de les publicacions científiques i els estudis sobre drogodependències. Col·labora en diverses activitats docents i investigadores de diverses universitats espanyoles i estrangeres i ha dirigit diversos projectes de recerca del Pla Nacional de R+D+I, la Generalitat Valenciana, l’Ajuntament de València i de diverses fundacions i associacions professionals i científiques. Ha realitzat estades de formació i recerca en centres estrangers de Lió (França), Stellenbosch (Sud-àfrica), Viena (Àustria), Santiago (Xile) i Florianópolis (Brasil).

Juan Carlos Valederrama

Juan Carlos Valederrama

Professor Titular de la Facultat de Medicina

Juan Carlos Valderrama Zurián, és doctor en Medicina per la Universitat de València des de l’any 2000. És actualment Professor Titular de la Facultat de Medicina, Universitat de València. La seva carrera professional ha abastat tant la prevenció com l’atenció a les drogodependències. Ha publicat sobre 60 articles tant en revistes nacionals: Trastorns Addictius, Addiccions; com a internacionals: Addiction, Drug and Alcohol Dependence, Addictive Behavior; i capítols de llibres a l’àrea de les drogodependències. La seva recerca actual està centrada en dues àrees fonamentalment, la gestió i transferència del coneixement emergent i estudis epidemiològicos i qualitatius centrats en població immigrant, en l’abús d’esteroides anabolizantes, en la prevenció de la infecció per VIH i VHC, i la validació de qüestionaris.

Antonio Vidal Infer

Antonio Vidal Infer

Professor titular del Dpta d'Història de la Ciència i Documentació

Professor titular del Departament d’Història de la Ciència i Documentació de la Facultat de Medicina de la Universitat de València. Llicenciat en Psicologia i Doctor en Medicina per la Universitat de València.

Master en Psicologia Clínica i formació de postgrau en Estadística aplicada a les Ciències de la Salut (Universitat Autònoma de Barcelona) i en Antropologia (Northern Arizona University). Les seves línies de recerca són l’avaluació de la recerca i les publicacions científiques i la recerca en drogodependències des de les perspectives bàsica, clínica i epidemiològica. Ha estat docent en la Facultat de Psicologia de la Universitat de València durant 4 anys.

Adolfo Alonso Arroyo

Adolfo Alonso Arroyo

Professor titular del Dpta d'Història de la Ciència i Documentació

Llicenciat en Documentació per la Universitat de Granada i Doctor en Documentació per la Universitat Politècnica de València. Professor titular del Departament d’Història de la Ciència i Documentació de la Facultat de Medicina de la Universitat de València. Ha exercit altres càrrecs com a secretari del Departament d’Hª de la Ciència i Documentació, membre de la Comissió Acadèmica de Títols (CAT) de la Diplomatura en Biblioteconomia i Documentació i membre de la Comissió d’Elaboració de Planes d’Estudi (CEPE) del Grau d’Informació i Documentació en la Universitat de València. La seva recerca es desenvolupa en el camp de l’avaluació de l’activitat científica, productivitat, col·laboració i impacte i estudis de gènere, sent membre de la Unitat d’Informació i Recerca Social i Sanitària (UISYS). Ha participat en projectes de recerca del Pla Nacional de R+D+I i liderat un projecte precompetitivo de R+D de la Generalitat Valenciana.

Rut Lucas Domínguez

Rut Lucas Domínguez

Professora en el Departament d'Hª de la Ciència i Documentació

Llicenciada en Farmàcia en 1998 i Doctora en Farmàcia per la Universitat de València en 2002. Des de l’any 2012 és professora en el Departament d’Hª de la Ciència i Documentació de la Universitat de València en les titulacions de Farmàcia i Medicina. En l’actualitat la seva recerca es desenvolupa en el camp de l’avaluació de l’activitat científica i publicació de dades en obert a l’àrea de les ciències de la salut, sent membre de la Unitat d’Informació i Recerca Social i Sanitària (UISYS). Ha estat investigadora principal en diversos projectes del Pla Nacional (SNS-*ISCIII), així com en projectes de convocatòries públiques de la Generalitat Valenciana.

Andrea Sixto Costoya

Andrea Sixto Costoya

Investigadora en formació

Graduada en Treball Social per la Universidade de Vigo (UVigo). Màster en Recerca Tractament i Patologies Associades en Drogodependències per la Universitat de València (UV).

Investigadora en formació en la Universitat de València des de 2017. Forma part de la Unitat de Recerca Social i Sanitària (UISYS) de la Universitat de València. Les seves línies de recerca es desenvolupen en el camp de l’avaluació de la producció científica, la publicació de dades en obert a l’àrea de les ciències de la salut, i les drogodependències. Ha participat en diversos projectes de recerca, entre ells VESTIGIUM (UPV i UCV) sobre l’anàlisi i avaluació de la ciència i els científics valencians del segle XX i col·labora amb la Societat Espanyola de Toxicomanies.

David Melero Fuentes

David Melero Fuentes

Professor en la UCV i secretari de INDOTEI

Doctor en Documentació (esment europeu) per la Universitat Catòlica de València “Sant Vicent Màrtir” (UCV). És professor en la UCV i secretari de l’Institut de Documentació i Tecnologies de la Informació (INDOTEI) a la mateixa Universitat. Durant el seu doctorat, va ser beneficiari d’una estada predoctoral de la UCV en el Departament de Bibliometria de la Universitat de Viena. Els seus principals camps d’activitat en l’avaluació de la recerca, són: la Informetría, la Recuperació d’Informació i l’Anàlisi de Xarxes Socials.

Maxima Bolaños Pizarro

Maxima Bolaños Pizarro

Professora ajudant doctor en la Universitat de València

Doctora per la Universitat de València, llicenciada en Documentació (UPV), diplomada en Relacions Laborals (UV) i Biblioteconomia i Documentació (UV).

En relació a la seva carrera professional predoctoral, ha estat beneficiària de diversos contractes i beques: contractada com a titulat mitjà de recerca i laboratori pel CSIC (2005-2007); tècnic mitjà en Biblioteconomia i Documentació per la Generalitat valenciana; becària en la Unitat de Documentació i Anàlisi de Dades de la Sotsdirecció d’Anàlisi del Gabinet del president (2005) i en l’Institut d’Història de la Ciència i Documentació López Piñero (CSIC-UV) (2003-2004). Ha realitzat la seva tesi doctoral com a beneficiària d’una beca competitiva dins del programa propi de la Universitat de València: V Segles-empresa (2007-2011). Actualment és professora ajudant doctor en la Universitat de València i les seves línies de recerca es desenvolupen en el camp de l’avaluació de la producció científica i de l’anàlisi de xarxes socials aplicat a les publicacions científiques.